Hulp bij Gezinsproblematiek

“Het doel is om het wederzijdse respect en begrip voor elkaar terug te laten keren en de regie terug te brengen bij de ouder(s)/opvoeders.”