Hulp bij zingevingsvragen

“Zingeving, geluk en hoop zijn het gemakkelijkst te bereiken door het aan anderen te geven.”